Stavební úpravy

Stavební úpravy penzionu Barbakán, Č.Krumlov
 
SÚ MŠ Vyšehrad, Č.Krumlov
 
SÚ Domu dětí a mládeže, Linecká 67, Č.Krumlov
 
SÚ Domu dětí a mládeže, Slavkov
 
SÚ Domu dětí a mládeže, Zátoň
 
SÚ RD Vyšný 140, Č.Krumlov
 
SÚ stanice záchrané služby v nemocnici, Č.Krumlov
 
SÚ Domu s pečovatelskou službou Vyšehrad, Č.Krumlov
 
SÚ adminstrativní budovy firmy Isotherm, Kaplice
 
SÚ haly č.2 firmy Brawe, Kaplice
 
SÚ rekreačního objektu Posudov 17
 
Oprava fasády Kostelní 165, Č.Krumlov
 
Oprava fasády Kostelní 167, Č.Krumlov
 
Oprava fasády Pohorská 142, Kaplice
 
Zpevněné plochy u RD Netřebice 138
 
Oprava terasy RD Stinná 466, Č.Krumlov
 
Oprava terasy rekreačního objektu Kovářov
 
Oprava zdi u Městského divadla, Č.Krumlov
 
Kanalizace a ČOV občerstvení U Jury, Zátoň
 
SÚ umýváren Schwan Stabilo Č.Krumlov
 
SÚ prodejny Tovární ulice Č.Krumlov
 
SÚ interieru vodárenské věže ČEVAK Č.Budějovice